Donaţii

Adunările lui Dumnezeu din România

 

ADUNĂRILE LUI DUMNEZEU DIN ROMÂNIA

COD FISCAL: 9134146
SEDIUL: BUCUREŞTI, SECTOR 6, STR. RĂSĂRITULUI NR.59
COD IBAN: RON – RO24 RNCB 0077 0502 4549 0001
USD – RO94 RNCB 0077 0502 4549 0002
BANCA: BCR – SECT. 6       TEL. 021. 413.55.99; 021. 413.91.26
COD SWIFT: RNCBROBUB60
ADRESA BĂNCII: BUCUREŞTI, SECTOR 6, BD. TIMIŞOARA, NR. 6C

 

Lasă-te atins!

"Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul, şi El îi va răsplăti binefacerea."

Proverbe 19:17